Centar znanja

Centar znanja

Centar znanja ima za cilj kontinuirano unapređivanje kvalitete inkluzivne prakse u svim segmentima društva. Organizira i provodi treninge i edukacije s ciljem unaprijeđenja vještina svih koji sudjeluju u razvoju inkluzivnog društva, brine o nabavci recentne literature iz svih područja rada, te pruža usluge savjetovanja i supervizija odgajateljima/cama, učiteljima/cama, nastavnicima/cama, liječnicima/cama, socijalnim radnicima/cama i drugima koji su uključeni u pružanje podrške djeci sa poteškoćama i njihovim porodicama. Također, organizira kampanje u lokalnim zajednicama koje imaju za cilj promovisanje važnosti inkluzije i prava osoba s invaliditetom.

Literatura u Centru znanja je dostupna za posuđivanje svim korisnicima Centra za razvoj inkluzivnih praksi, uključujući djecu, roditelje/staratelje i stručnjake/kinje iz oblasti obrazovanja, zdravstva, socijalne zaštite i nevladinog sektora.