Fizioterapija

Fizioterapija

Fizioterapija je usmjerena na razvijanje, održavanje i obnavljanje maksimalne mobilnosti osobe u svakoj životnoj dobi. Uključivanje djece s motoričkim poteškoćama (npr. cerebralna paraliza, mišićna distrofija, poremećaji tonusa – hipertonus, hipotonus i dr.), izuzetno je važno za cjeloviti razvoj djeteta, ali i za njegovo/njeno funkcioniranje unutar redovnog sistema. Pravilnija postura tijela utiče na djetetovu koncentraciju i pažnju te perceptivne sposobnosti što je u neposrednoj vezi sa usvajanjem nastavnih sadržaja, razvojem socijalizacije i kognitivnim razvojem. Pravovremeno uključivanje djeteta u Kabinet za fizioterapiju omogućava da podrška rezultira i kvalitetnijim životom djeteta kroz povećavanje njegove/njene funkcionalnosti.