Logopedska terapija

Logopedska terapija

Jezik i govor prožimaju sve aspekte života: interakcije sa drugim osobama, mogućnost izražavanja vlastitih misli i osjećanja, kao i razumijevanje drugih. Bez pravilno razvijenog  govora otežano je i učenje, kako savladavanje procesa čitanja i pisanja, tako i usvajanja znanja, vještina i navika.

Uloga logopedskog kabineta je dvojaka. U prvom redu logopedski kabinet djeluje preventivno na razvoj određenih govorno-jezičnih poteškoća kroz informiranje roditelja/staratelja i stručnjaka/inja o načinima poticanja razvoja govora te o ranim znacima govorno-jezičnih poteškoća kako bi se djeca što ranije uključila u sistem podrške. Osim preventivne uloge, logopedski kabinet ima i dijagnostičku i terapijsku ulogu kroz direktnu podršku djetetu sa govorno-jezičkim poteškoćama i njihovim roditeljima/starateljima. Na poslijetku, treba istaknuti i važnost edukacijske uloge logopedskog kabineta gdje svaki stručnjak/inja iz redovnog sistema (vrtić, škola, zdravstvena ustanova i dr.) mogu potražiti savjet kako poticati razvoj govora kod djeteta.