Mobilni stručni timovi

Mobilni stručni timovi

U sklopu Centara za razvoj inkluzivnih praksi oformljeni su i mobilni stručni timovi, koji pružaju podršku odgojno-obrazovnim ustanovama na području Tuzlanskog kantona.

Odgojno-obrazovne ustanove u Banovićima, Lukavcu, Živinicama i Kladnju mogu tražiti podršku Centra za razvoj inkluzivnih praksi Banovići, dok ustanove u Gradačcu, Doboj Istoku, Gračanici, Srebreniku i Čeliću mogu tražiti podršku Centra za razvoj inkluzivnih praksi Gradačac. Centar za razvoj inkluzivnih praksi na temelju zahtjeva odgojno-obrazovne ustanove  određuje sastav mobilnog stručnog tima i upućuje stručnjake/kinje u odgojno-obrazovnu ustanovu.

Koje usluge pruža mobilni stručni tim?

  • pružanje savjetodavne podrške odgojno-obrazovnim ustanovama– savjetovanje profesora/ica predškolske, razredne i predmetne nastave, stručnih saradnika/ca i asistenata/ca u vrtiću/nastavi, te individualizacija/prilagodba metoda i okruženja sposobnostima, potrebama i interesima djeteta sa poteškoćama u razvoju;
  • sudjelovanje u procjeni sposobnosti, interesa i potreba djeteta sa poteškoćama u razvoju;
  • razvoj individualiziranih/prilagođenih odgojno-obrazovnih planova i programa u saradnji sa odgojno-obrazovnim ustanovama i roditeljima/starateljima djece sa poteškoćama u razvoju;
  • savjetovanje roditelja/staratelja djece sa poteškoćama u razvoju;
  • asistiranje u uključivanju djece sa poteškoćama u razvoju u redovne odgojno-obrazovne ustanove.