Naš tim

Naš tim

Mensur Huseinbašić, dipl. logoped

Logopedski kabinet 
CRIP Gradačac

Anela Krdžić, dipl. fizioterapeut

Kabinet za fizioterapiju
CRIP Gradačac

Aida Ibranović, prof. bosanskog jezika i književnosti

Mobilni stručni tim
CRIP Gradačac

Alma Ćosić Haj Eisa, dipl.pedagog - psiholog

Kabinet za psihosocijalnu podršku
CRIP Gradačac

Zana Delić, dipl. defektolog - surdoaudiolog

Mobilni stručni tim
CRIP Gradačac

Selma Pekarić Kadić, mr. logopedije

Logopedski kabinet
CRIP Gradačac

Sanela Krdžić Osmić, mr. specijalne edukacije i rehabilitacije

Kabinet za Senzornu terapiju
CRIP Gradačac

Majda Bandović, mr. specijalne edukacije i rehabilitacije

Kabinet za Radnu terapiju
CRIP Gradačac

Emina Huseinović, dipl. defektolog - somatoped

Koordinator

CRIP Gradačac

Nejra Hadžić, dipl. defektolog - surdoaudiolog

Mobilni stručni tim
CRIP Gradačac

Nedžmija Šakić, dipl. edukator - rehabilitator

Kabinet za radnu terapiju
CRIP Gradačac