Radna terapija

Radna terapija

Radna terapija predstavlja važan segment osposobljavanja djeteta za samostalno funkcioniranje u aktivnostima svakodnevnog života koje obuhvaćaju brigu o sebi, produktivnost i slobodno vrijeme. Kod djece sa poteškoćama izuzetno je važno razviti vještine i sposobnosti koje im omogućavaju samostalnost. Ovaj segment pružanja podrške djeci sa poteškoćama često se ističe kao važniji od usvajanja akademskih vještina, jer bitno utiče na socijalizaciju djece koja je ključna u podizanju kvalitete života djeteta u inkluzivnom društvu.

Kabinet za radnu terapiju, unutar Centara za razvoj inkluzivnih praksi, prvenstveno je usmjeren na poticanje djece na aktivno sudjelovanje u lično odabranim aktivnostima tako da  se dijete osposobljava da razvije/održi/prilagodi potrebne vještine, prilagodi aktivnost ili modificira okolinu, a sve s ciljem da se potakne aktivna participacija. Kroz navedene intervencije prevenira se ovisnost djeteta o drugim osobama (roditeljima, odgajiteljima/cama, učiteljima/cama, terapeutima/kinjama i dr.) što utiče na povećanje kvalitete života djeteta, ali i njegove/njene porodice.

Osim direktnog pružanja podrške djetetu, unutar Kabineta za radnu terapiju pruža se podrška roditeljima/starateljima i drugim članovima porodice te svima koji su uključeni u rad s djetetom unutar redovnog sistema za usklađeno djelovanje u cilju postizanja samostalnosti djeteta.